Forum Gündemi:

Konu Başlığı : KPSS’de En Çok Sorulan 154 Soru ve Cevapları

*
Bu konu; tarihinde açılmış olup, 2 defa yorumlanmıştır.
Konu Sahibi : Admin
Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Çevrimdışı
Site Kurucusu
*******
93
mesajlar
91
konular
5
REP PUANI
Site Kurucusu
06-04-2020
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
İstanbul
(Adres)
#1
Soru  07-07-2020, 16:47:29
Bilindiği gibi ÖSYM’nin bir soru havuzu vardır ve her yıl bu havuzdan tekrar sorular gelebilmektedir.

Bu nedenle geçmiş yıllarda sorulan sorular çok önemlidir.
 
Sizler için KPSS’de daha önce sorulmuş 154 soru ve cevap hazırladık:
 
S-1 Türk tarihinin ilk anayasası hangisidir?
*Kanun-i Esasi.

S-2 Osmanlı devletinde hangi padişah döneminde anayasalı hayata geçilmiştir?
*II. Abdülhamit.

S-3 Osmanlı devletinde halk ilk kez hangi padişah döneminde yönetime katılmıştır?
* II. Abdülhamit.
 
S-4 Osmanlı devletinde parlamento sistemi ilk kez hangi padişah döneminde uygulamaya geçmiştir?
* II. Abdülhamit.

S-5.1. Meşrutiyet hangi grubun etkisiyle ilan edilmiştir?
*Genç Osmanlılar.

S- 6 Osmanlı devletinde birinci meşrutiyet hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
*II.Abdülhamit.

S-7 Osmanlı devletinde meşrutiyet yönetimine geçilmesi hangi fikir akımının etkisi ile olmuştur?
*Osmanlıcılık.

S-8 Osmanlı devletinde II. meşrutiyet hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
*II. Abdülhamit.

S-9 II. Meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan grubun adı nedir?
*İttihat ve Terakki.

S-10 Türk siyasi hayatında kurulan ilk siyasi partinin adı nedir?
* İttihat ve Terakki Partisi.

S-11 İttihat ve Terakkinin Meşrutiyeti ilan ettirmek için Rumeli’de silahlı ayaklanma için kurduğu birliklerin adı nedir?
*Hürriyet Taburları.

S-12 İttihat ve Terakkinin II. Meşrutiyet sonrası İstanbul’da oluşturduğu askeri birliğin adı nedir?
*Avcı Taburu.

S-13 II. Meşrutiyetin ilanını hızlandıran Rusya ile İngiltere arasındaki Osmanlı topraklarını paylaşma buluşmasının adı nedir?
*Reval buluşması.

S-14 Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyetin adi nedir?
*Vatan ve Hürriyet Cemiyeti.

S-15 Osmanlı devletinin Mutlakıyet yönetiminden sonra benimsediği rejimin adı nedir?
*Meşrutiyet.

S-16 Osmanlı devleti Meşrutiyet yönetimine kimin devlete bağlılığını artırmak için geçmiştir?
*Azınlıklar.

S-17 Osmanlı devletinde rejime karşı çıkarılan ilk ayaklanmanın adı nedir?
*31 Mart ayaklanması.

S-18 Türk Tarihinde Mustafa Kemal’in askeri alanda ilk kez karşımıza çıktığı olay hangisidir?
*31 Mart isyanı.

S-19 31 Mart İsyanını bastıran ordunun adı nedir?
*Hareket ordusu.

S-20 M. Kemal Paşa hareket ordusu kurmay başkanı iken rütbesi nedir?
*Kol Ağası ( Binbaşı)

S-21 II. Meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı devletinin kaybettiği toprak parçaları hangileridir?
*Bulgaristan, Bosna Hersek, Girit.

S-22 1877-1878 Osmanlı- Rus savaşının diğer adı nedir?
*93 Harbi.

S-23 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasını sağlayan ordunun adı nedir?
*Hareket ordusu.

S-24 Hareket ordusu kurmay başkanlığı yapan komutan kimdi?
*Mustafa Kemal.

S-25 Meşrutiyet yönetimine karşı çıkarılan ayaklanmanın adı nedir?
*31 Mart ayaklanması.

S-26 Osmanlı Devletinde 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra iş başına getirilen padişah kimdir?
*5. Mehmet ( Reşat)

S-27 Osmanlı tarihinde II: Meşrutiyet hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
*II Abdülhamit

S-28 1913 yılında İttihat ve Terakki Partisinin hükümeti tam ele geçirmek için yaptığı darbenin adı Osmanlı tarihinde hangi adla adlandırılır?
*Bâb-Ali baskını.

S-29 II. Meşrutiyetin ilanı ile ortaya çıkan karışıklıktan yararlanarak bağımsızlığını ilan eden azınlığın adı nedir?
*Bulgarlar.

S-30 II. Meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki partisinin önem verdiği fikir akımı hangisidir?
*Turancılık. (Türkçülük)

S-31 Osmanlı Devletinin son döneminde ülkeye hakim olan fikir akımının adı nedir?
*Türkçülük.( Turancılık.)

S-32 31 Mart olayını bastıran harekat ordusu komutanı kimdir?
*Mahmut Şevket Paşa.

S-33 II. Meşrutiyetin ilan edildiği yıl Osmanlı devletinin kaybettiği topraklar nerelerdir?
*Girit, Bosna-Hersek, Bulgaristan.

S-34 Trablusgarp savaşı hangi devletle yapılmıştır?
*İtalya.

S-Trablusgarp savaşında Mustafa Kemal’in rütbesi ne idi?
*Binbaşı.

S-35 Trablustgarp savaşı sonucunda imzalanan antlaşmanın adı nedir?
*Uşi antlaşması.( İsviçre’de imzalandı)

S-36 Kuzey Afrika’da Osmanlının kaybettiği son toprak parçası hangisidir?
*Trablusgarp.

S-Trablusgarp savaşında , İtalya , Osmanlı devleti’ni barışa zorlamak için nereyi işgal etmiştir?
*On iki ada ve Rodos.

S-37 Balkan savaşlarının başlamasında etkili olan akımın adı nedir?
*Milliyetçilik.

S- Balkan savaşlarının başlamasında, Rusya’nın takip ettiği hangi politika etkili olmuştur?
*Panslavizm

S-38 I. Balkan savaşı hangi ülkenin saldırısı sonucunda başlamıştır?
*Karadağ.

S- I. Balkan savaşına katılmayan devlet hangisidir?
*Romanya.

S-39 I. Balkan savaşı sonunda Osmanlıdan ayrılan devlet hangisidir?
*Arnavutluk.

S-40 Balkan savaşları başladığında Osmanlı hükümdarı kimdi?
*V. Mehmet Reşat.

S-41 I. Balkan savaşı sırasında Osmanlı devleti bugünkü Türkiye topraklarından hangilerini kaybetmiştir?
*Kırklareli, Edirne.

S-42 I. Balkan savaşı sonunda Osmanlının imzaladığı antlaşmanın adı nedir?
*Londra Antlaşması.

S-43 II. Balkan savaşı hangi devletin fazla toprak payı alması yüzünden başlamıştır?
*Bulgaristan.

S-44 I. Balkan savaşına katılmayıp ta, II. Balkan savaşına katılan devlet hangisidir?
*Romanya.

S-45 II. Balkan savaşında Ege adalarını Yunan donanmasına karşı savunan komutan kimdir?
*Rauf Orbay ( Hamidiye zırhlısı)

S-46 1913 yılında İttihat ve Terakki Partisinin hükümeti ele geçirmek için düzenlediği baskının adı nedir?
*Bab-ı Ali Baskını.

S-47 İttihat ve Terakki Partisinin yönetime tam hakim olması hangi olaydan sonra olmuştur?
*Bab-ı Ali Baskını

S-48 II. Balkan savaşı sonucunda Bulgaristan’la imzaladığımız antlaşmanın adı nedir?
*İstanbul antlaşması.

S-49 II. Balkan savaşı sonucunda Yunanistan’la imzaladığımız antlaşmanın adı nedir?
*Atina ( Girit kaybedildi)

S-50 Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı devleti hangi adalar dışında diğer adaları kaybetmiştir?
*İmroz ve Bozcaada.

S-51 Mustafa Kemal Paşa’nın Balkan savaşından sonra atandığı görevi nedir?
*Sofya Ateşe Militerliği.
 
S- Osmanlı Devleti I. Dünya savaşında hangi grup tarafında yer almıştır?
*İttifak devletleri.

S-52 Sarıkamış faciası hangi cephede meydana gelmiştir?
*Kafkasya cephesi.

S-53 I. Dünya savaşı hangi devletin Sırbistan’a savaş ilanı ile başlamıştır?
*Avusturya –Macaristan.

S-54 Osmanlı Devletinin I. Dünya savaşına girmesinde etkili olan ve satın alınan iki geminin adı nedir?
*Yavuz ve Midilli.

S-55 Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına Almanya’nın yanında girmesinde etkili olan devlet adamı kimdir?
*Enver Paşa.

S-56 Rusya I. Dünya savaşından hangi antlaşmayı imzalayarak çekildi?
*Brest Litows

S-57 Mustafa kemal Paşa “Size ben taarruzu değil,ölmeyi emrediyorum” emrini hangi savaşta vermiştir?
*Çanakkale Savaşı.

S-58 Mustafa Kemal Çanakkale savaşında hangi bölgelerde savaşmıştır?
*Anafartalar, Arıburnu, Conkbayırı.

S-59 Mustafa Kemal’in askeri dehası hangi cephedeki savaşlarda daha iyi anlaşılmıştır?
*Çanakkale cephesi.

S-60 Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen İtilaf devletleri’nin donanması hangi geminin mayın döşemesi ile başarılı olamamıştır?
*Nusret.

S-61 I.Dünya savaşının genişlemesine ve uzamasına sebep olan cephenin adı nedir?
*Çanakkale. Cephesi.

S-62 İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını geçmek için hangi yarım adaya asker çıkarmayı amaçlamışlardır?
*Gelibolu Yarımadası.

S-63 Süveyş Kanalı kaç tarihinde açılmıştır?
*1869’da Mısırda.

S-64 Almanya, İngiltere’nin, sömürgeleri ile bağlantısını kesmek amacıyla Osmanlı devletine hangi cepheyi açtırmıştır?
*Kanal Cephesi.

S-65 Çanakkale cephesinde 276 kg.lık top mermisini kaldırıp düşman gemisini vuran Türk askerinin adı nedir?
*Seyit Onbaşı.

S-66 I. dünya savaşında İngiltere’nin kışkırttığı Arapların Osmanlı devletine isyan ederek savaşması hangi akımın etkisini yitirdiğini gösterir?
*Ümmetçilik. (İslamcılık)

S-67 Suriye cephesindeki Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Alman General Limon Von Sanders ayrılınca yerine kim atanmıştır?
*Mustafa Kemal Paşa.

S-68 1917 Yılında Rus Çarlık rejiminin yıkılması ile sonuçlanan devrimin adı nedir?
*Ekim Devrimi.( Bolşevik İhtilali)

S- I. Dünya savaşında ilk çekilen devlet hangisidir?
*Rusya.

S-69 I. Dünya savaşında İttifak devletlerinden ilk çekilen devlet hangisidir?
*Bulgaristan.

S-70 I. Dünya savaşına katılmakla, İtilaf devletlerinin savaşı kazanmasına yardımcı olan devlet hangisidir?
*Amerika.
 
S-71 Osmanlı devleti I. Dünya savaşından sonra hangi antlaşmayı imzalamıştır?
*Mondros Ateşkes Antlaşması.

S-72 Mondros Ateşkes Antlaşmasını Osmanlı devleti adına imzalayan kimdir?
*Rauf Orbay.

S-73 I. Dünya savaşı sonucunda İttihat ve Terakki Partisinin yerine yeni hükümeti kim kurmuştur?
*Ahmet İzzet Paşa.

S-74 Mustafa Kemal’in Çanakkale cephesi sonucunda askeri rütbesi ne idi?
*Kurmay Yarbay. Savaşın sonunda, haziran 1915’te Albay, 1916’da Tuğgeneral olmuştur.

S-75 I Dünya savaşında Osmanlının toprakları dışında savaştığı cephe hangisidir?
*Romanya, Galiçya, Makedonya.

S-76 İlk kez, uçak, denizaltı, zehirli gazın kullanıldığı savaşın adı nedir?
*I. Dünya savaşı.

S-77 Milletler cemiyeti hangi savaş sonucunda kurulmuştur?
*I. Dünya savaşı.

S-78 Balkan savaşı sırasında Osmanlının savaş yapmadığı devletler hangileridir?
*Romanya –Arnavutluk.

S-79 Osmanlı devleti Ege adalarını, Batı Trakya ve Arnavutluğu hangi savaşın sonunda kaybetti?
*Balkan savaşları

S-80 Doğuda Ermenilere bırakılması düşünülen altı il, ( Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Sivas= Vilayet-i Sitte ) Mondros Ateşkes antlaşmasının kaçıncı maddesine göredir?
*Madde 24.
 
S-81 Mondros Ateşkes antlaşması’nın Anadolu’nun tüm işgaline yönelik maddesi hangisidir?
*7. Madde.

S-82 500 senelik Osmanlı başkenti İstanbul hangi antlaşmadan sonra işgale uğramıştır?
* Mondros Ateşkes Antlaşması,

S-83 İtilaf devletleri I. Dünya savaşında yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını hangi konferansta belirlemişlerdir?
* Paris Barış konferansında.

S-84 I. Dünya savaşı sonrasında İtilaf devletleri arasında ilk görüş ayrılığı nerede belirginleşmiştir?
* Paris Barış konferansında

S-85 I. Dünya savaşı sırasında Ermenilerin Ruslarla işbirliği yapmaları üzerine Osmanlı hangi kanunu çıkarmıştır?
*Tehcir Kanunu.

S-86 Dünya barışına katkıda bulunmak için Milletler Cemiyeti fikrini ortaya atan kimdir?
*Wilson.

S-87 Mondros Limanı nerededir?
*Limni adasında.

S-88 Misak-ı Milli sınırları içerisinde olup da Mondros’tan sonra ilk işgal elden yer neresidir?
*Musul.

S-89 Anadolu’da ilk işgal edilen yer neresidir?
*İskenderun.

S-90 Paris Barış konferansından sonra İtilaf devletlerinin sömürgeliğine dayanan yeni yönetim şeklinin adı nedir?
*Manda Yönetimi.

S-91 Wilson ilkelerinin daha çok Türkleri ilgilendiren maddesi hangisidir?
*12. Madde.

S-92 Batı Anadolu’nun İtalya yerine Yunanistan’a verilmesi nerede karalaştırıldı?
*Paris Barış konferansında.

S-93 Yunanlılar İzmir’i İşgal ettikleri zaman Yunan askerine ilk karşı kurşun atan gazeteci kimdir?
*Hasan Tahsin.

S-94 Hasan Tahsin hangi Yunan alayının bayrak taşıyan askerini öldürmüştür?
*Efzun alayı.

S-95 Yunan askerinin ( Yaşa Venizelos) diye bağırmadığı için şehit edilen albayımız kimdir?
*Albay Fethi Bey.

S-96 İzmir’in işgali sırasında sadrazam kimdi?
*Damat Ferit Paşa.

S-97 Milli mücadele döneminde İzmir ve çevresinde Yunanlıların yaptığı katliamları belirterek, Türklerin haklı sesini duyuran ilk resmi belgenin adı nedir?
*Amiral Bristol Raporu.

S-98 Anadolu’da Türkler, Ermeniler ve Rumların bağımsızlık için dayanak noktası olan belgenin adı nedir?
*Wilson İlkeleri.

S-99 Yunanlılar Mondros ateşkes antlaşmasının hangi maddesine göre İzmir’i İşgal etti?
7. Madde.

S-100 Bizans’ı yeniden canlandırmak isteyen cemiyetin adı nedir?
*Mavri Mira.

S-101 Karadeniz bölgemizde Pontus Rum devletini yeniden canlandırmayı amaçlayan cemiyetin adı nedir?
*Pontus Rum Cemiyeti.

S-102 Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti oluşturmayı amaçlayan devletin adı nedir?
*Hınçak ve Taşnak cemiyeti.

S-103 Her toplumun kendi geleceğini kendisinin belirlemesine ne denir?
*Self Determinasyon.

S-104 Megola İdea ( Büyük Ülkü) hangi devleti ilgilendirmiştir?
*Yunanistan.

S-105 Nutuk Hangi yılları kapsar?
*1919-1927.

S-106 Batı cephesinde Kuvay-ı Milliyenin kurulmasını hızlandıran gelişme nedir?
*İzmir’in işgali.

S-107 Batı cephesinin kurulmasında hangi kongreler etkili olmuştur?
*Balıkesir, Alaşehir kongreleri.

S-108 İzmir’in İşgali üzerine İstanbul’da düzenlenen büyük mitingin adı nedir?
*Sultanahmet Mitingi.

S-109 Atatürk’ün düşünceleri ile örnek olması hangi özelliği ile ilgilidir?
*İdealistliği.

S-110 Atatürk’ün birçok konuda becerili olması hangi özelliği ile ilgilidir?
*Çok cepheliliği.

S-111 M. Kemal Samsun’a hangi resmi görevle gönderilmiştir?
*9. Ordu müfettişi.

S-112 Kilikyalılar cemiyeti hangi bölgeyi savunmak için kurulmuştur?
*Adana ve çevresi.

S-113 İngiliz mandacılığını savunan cemiyetin adı nedir?
*İngiliz Muhipler Cemiyeti.

S-114 Mondros’tan sonra Amerikan mandacılığını savunan cemiyetlerin adı nedir?
*Wilson İlkeleri Prensipleri Cemiyeti.
*Hürriyet ve İtilaf Fırkası.

S-115 Reddi İlhak cemiyeti hangi ilimizi, savunmak için kurulmuştur?
*İzmir.

S-116 Merkezi İstanbul olan daha çok Milli Mücadelenin haklılığını basın yoluyla duyurmaya çalışan cemiyet hangisidir?
*Milli Kongre Cemiyeti.

S-117 Mustafa Kemal Onuncu yıl nutkunu ne zaman söylemiştir?
*1933 yılında.

S-118 Atatürk’ün en büyük eseri nedir?
*Türkiye Cumhuriyeti.

S-119 Mondros ateşkes antlaşması imzalandığı sırada Mustafa Kemal’in bulunduğu görev nedir?
*Yıldırım orduları grup komutanlığı.

S-120 Mondros ateşkes antlaşmasından sonra işgaller karşısında vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteğinin sonucu olarak halkın kurduğu teşkilata ne denir?
*Kuvay-ı Milliye.

S-121 İşgallere karşı ilk direniş nerede başlamıştır?
*Hatay Dörtyol

S-122 İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesini protesto için M. Kemal’in katıldığı ilk miting nerde yapılmıştır?
*Havza’da.

S-123 Milli mücadele sırasında, “Milletin bağımsızlığını yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” İfadesi ilk kez nerede dile getirilmiştir?
*Amasya Genelgesinde.

S-124 Mustafa Kemal hangi olay sonucunda Askerlik görevinden ayrılmıştır?
*Amasya genelgesi.

S-125 Mustafa Kemal’in ilk kez sivil olarak katıldığı kongre hangisidir?
*Erzurum.

S-126 Milli Mücadele döneminde ilk kez geçici hükümet kurulması kararı nerede alınmıştır?
*Erzurum Kongresinde.

S-127 İlk kez temsil heyetini oluşturulması, Manda ve Himayenin reddedilmesi nerede olmuştur?
*Erzurum Kongresinde.

S-128 İlk kez vatanın bütünlüğünden nerede bahsedilmiştir?
*Erzurum kongresi.

S-129 Milli devlete doğru ilk adım nerede atılmıştır?
*Amasya.

S-130 Sivas’ta en çok tartışılarak reddedilen konu hangisidir?
*Manda ve Himaye.

S-131 Sivas’ta milli cemiyetler hangi isim altında toplanmışlardır?
*Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.

S-132 Mustafa Kemal Paşa’ya, Erzurum Kongresi öncesinde “Ben ve kolordum, hepimiz emrinizdeyiz diyerek” bağlılığını bildiren komutan kimdir?
*Kazım Kara Bekir.

S-133 Mustafa Kemal Paşa İlk kez Tokat’a ne zaman gelmiştir?
*26 Haziran 1919.

S-134 Sivas Kongresi sonucunda çıkarılması kararlaştırılan gazetenin adı nedir?
*İrade-i Milliye.

S-135 Sivas Kongresinden sonra hangi hükümet istifa etmiştir?
*Damat Ferit Paşa hükümeti ( Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu)

S-136 Damat Ferit Paşa Sivas kongresini engelleme görevini kime vermiştir?
* Elazığ valisi Ali Galip’e

S-137 Osmanlı hükümeti temsil heyetinin varlığını ilk kez nerede tanımıştır?
*Amasya görüşmelerinde.

S-138 Amasya görüşmelerinde, M. Kemal ile görüşen Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi kimdi?
*Salih Paşa.

S-139 Temsil heyetini Ankara’da kimler karşılamışlardır?
*Seğmenler.

S-140 Sivas Kongresinde Batı cephesi komutanlığına atanan komutanın adı nedir?
*Ali Fuat Cebesoy.

S-141 Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi ile ilgili olarak düzenlenen sportif faaliyet nedir?
*Atatürk Koşusu.

S-142 Türk vatanının sınırlarının çizildiği bağımsızlık ve bölünmezlik konusunda kararlar içeren belgenin adı nedir?
*Misak-ı Milli.

S-143 Misak-ı Millinin hazırlanıp, kabul edilmesinde etkili olan grup hangisidir?
*Felah- Vatan Grubu.

S-144 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgaline neden olan olay nedir?
*Misak- Millinin Kabulü.

S-145 İstanbul’un işgalini Ankara’ya bildiren telgrafçı kimdir?
*Telgrafçı Hamdi Bey. (Manastırlı)

S-146 Son Osmanlı Mebusan Meclisi basılınca üyeleri nereye sürgün edilmiştir?
*Malta Adasına.

S-147 Milli egemenlik ilkesi ilk kez hangi anayasada yer almıştır?
*1921 Anayasasında.

S-148 Yasama, Yürütme ve yargı yetkilerinin tek elde toplamasına ne denir?
*Güçler birliği.

S-149 Milli Mücadeleyi destekleyici fetvayı veren kimdir?
*Rıfat Börekçi.

S-150 Ayaklanmaları destekleyen İtilaf devleti hangisidir?
*İngiltere.

S-151 İstanbul hükümetinin Kuva-i Milliye’yi yok etmek için kurduğu ordunun adı nedir?
*Kuva-i İnzibatiye.

S-152 T.B.MM’nin ayaklanmaları bastırmak için aldığı tedbirlerin adı nedir?
*Hiyanet-i Vataniye Kanunu İstiklal Mahkemeleri.

S-153 Türk halkının ölüm fermanı olarak isimlendirilen ve yürürlüğe girmeyen antlaşma hangisidir?
*Sevr Barış Antlaşması.

S-154 Sevr barışının esasları nerede belirlenmiştir?
*San Remo.

Soru ve cevap listesini hem pdf hem de excel dosyası olarak paylaşıyorum sitemize üye olan herkes indirebilir Smile
Dosya Adı Dosya Boyutu: İndirme Sayısı:
103.69 KB 18
Dosya Adı Dosya Boyutu: İndirme Sayısı:
55.56 KB 11
Kpss Bilgileri - Türkiye'nin Kpss Hazırlık Portalı olarak yola çıktık ve bu yolda tüm arkadaşlarımıza gerekli destekleri sağlamak için sürekli çalışıyoruz.

www.kpss2021.com - www.kpssbilgileri.com
Çevrimdışı
Memur Adayı
**
1
mesajlar
0
konular
2
REP PUANI
Kayıtlı Üye
09-07-2020
(Kayıt Tarihi)
Gizli
(Cinsiyet)
#2
09-07-2020, 01:18:51
PDF olarak atabilir misin acaba indirsek direk
Çevrimdışı
Site Kurucusu
*******
93
mesajlar
91
konular
5
REP PUANI
Site Kurucusu
06-04-2020
(Kayıt Tarihi)
Erkek
(Cinsiyet)
İstanbul
(Adres)
#3
09-07-2020, 10:24:10
(09-07-2020, 01:18:51)Senanur Adlı Kullanıcıdan Alıntı: PDF olarak atabilir misin acaba indirsek direk

Merhaba isteğiniz üzere hem pdf hem excel dosyası eklenmiştir indirebilirsiniz Smile
Kpss Bilgileri - Türkiye'nin Kpss Hazırlık Portalı olarak yola çıktık ve bu yolda tüm arkadaşlarımıza gerekli destekleri sağlamak için sürekli çalışıyoruz.

www.kpss2021.com - www.kpssbilgileri.com


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  2020 KPSS Eğitim Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımları Admin 0 922 11-07-2020, 11:38:35
Son Yorum: Admin
  2020 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları Admin 0 1,028 11-07-2020, 11:36:44
Son Yorum: Admin
  2020 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları Admin 0 994 11-07-2020, 11:23:25
Son Yorum: Admin
  2020 KPSS Lisans Konuları ve Soru Dağılımı Admin 0 1,092 09-07-2020, 17:02:12
Son Yorum: AdminGörüntüleyenler: 1 Ziyaretçi